top of page

Roll up-ovi i sajamski zidovi

Sajmovi doprinose razvoju vašeg poslovanja a za njih je potrebno se adekvatno spremiti.

Roll-up baneri i sajamski zidovi, zastave i plakati su nešto što će skrenuti pažnju potencijalnih korisnika.

Prednost ovakvih sajamskih rekvizita je što se oni mogu koristiti više puta, a takođe se mogu i rebrendirati.

bottom of page